MLD in Slovenia

Silva Uršic, viš. fizioterapevt, univ.dipl.org., mednarodni inštruktor Manualne limfne drenaže po dr.Voddru.

Leta 1986 je diplomirala na VZŠ – smer fizioterapija. Ve? kot 20 let prakse v fizioterapiji pri delu v ambulantni obravnavi bolnikov po poškodbah lokomotornega aparata, bole?in, stanj po ortopedskih operacijah, ipd. S predavanji in strokovnimi ?lanki je sodelovala na ve? kongresih in simpozijih. Z Manualno limfno drenažo in obravnavo limfedema se ukvarja od leta 1992. Asistirala je prof. Hildegard Wittlinger na te?ajih Manualne limfne drenaže v Veliki Britaniji, Italiji, Izraelu in Sloveniji. Leta 1996 je pridobila licenco mednarodnega inštruktorja Manualne limfne drenaže po dr. Voddru. Od takrat dalje vodi Osnovne te?aje MLD, od leta 2003 pa tudi nadaljevalne te?aje za fizioterapevte, maserje in kozmetike. Vsi te?aji potekajo po originalni metodi Manualne limfne drenaže po dr.Voddru.

Information in English:

Silva Uršic, physiotherapist, univ.dipl.org., instruktor of dr.Vodder's Manual Lymph Drainage

Silva has been in the field of Manual Lymph Drainage and Lymphedema therapy since 1992. She participated with lectures at various Congreses and Symposius and assisted at MLD courses in Great Britain, Italy, Israel and Slovenija. In 1996 she completed her training with prof. Hildegard Wittlinger and since then she is teaching the original method of dr.Vodder's Manual Lymph Drainage Basic Classes . Since 2003 she is also teaching advanced Therapy I. Classes for therapists and advanced Classes for esthetitians. She speaks slovenian, english, italian and serbo-croat language.

TERAPIJA SILVA URŠIC s.p.
Staro selo 58d
5222 KOBARID 
SLOVENIJA

TEL.: 00386 (0)40 299 415
e-mail: info@limfnadrenaza.com

2

Ausbildungsinfo zum Masseur anfordern


Fordern Sie noch heute die Info zur Masseurausbildung an.
Ein Beruf mit Zukunft!

2

Unser aktueller Fortbildungskatalog


Holen Sie sich die neuesten Infos für Ihre Weiterbildung.
Am besten gleich bestellen bzw. online ansehen!

2


Unsere Dr. Vodder Akademie ist Ö-Cert-(Erwachsenenbildungsorganisation) Qualitätsanbieter!  

Unterstützung für unsere Kursteilnehmer zum Lernen:

Lernen Lernen - Erwachsenenbildung   Neue Lernformen - Erwachsenenbildung

 

 

Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter an